Kontakt
Szybki kontakt z Experto BHP
Imię i nazwisko *
Email *
Wiadomość *
 Wyślij do mnie

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Wyślij

Kategorie

Producenci

Regulamin

Sklep internetowy Experto BHP, działający pod adresem www.e-hurtowniabhp.pl, prowadzony jest przez Experto BHP Tymoteusz Szczęsny (dalej zwaną Experto BHP) z siedzibą w Jeleniej Górze zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Dane Sprzedawcy: Experto BHP Tymoteusz Szczęsny , ul.Strzelecka, nr 9, 58-560 Jelenia Góra . NIP: 6112815934, REGON: 520833223 .

 1. Klient ma możliwość stworzenia konta w Experto BHP poprzez zarejestrowanie się na stronie sklepu internetowego, wypełniając w tym celu specjalny formularz.

 2. Rejestracja konta nie jest konieczna do standardowego użytkowania serwisu a w szczególności do składania i realizacji zamówień.

 3. Do prawidłowego korzystania z Experto BHP wymagany jest dostęp do internetu, poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, która posiada możliwość akceptacji plików cookies.

 4. Pliki typu cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Klienta. Zawierają szereg informacji pozwalających na poprawne działanie oraz ułatwiają korzystanie ze stron internetowych Experto BHP w sposób dostosowany do indywidualnych preferencji Klienta. Pliki cookies mogą mieć wpływ na poprawność funkcjonowania stron Experto BHP.

 5. Klient ma możliwość wyłączenia obsługi plików typu cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików typu cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 6. Experto BHP nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

 7. Produkty prezentowane na stronach internetowych Experto BHP nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 8. Ceny towarów prezentowanych na Experto BHP podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki, te widoczne są w trakcie składania zamówienia jeszcze przed jego finalnym potwierdzeniem.

 9. Na wszystkie towary wystawiane są faktury VAT lub paragon.

 10. Towary oferowane w Experto BHP są fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych (wykluczając oferty wyraźnie oznaczone jako wyprzedaż, z wyraźnym wyszczególnieniem posiadanych wad). Produkty zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

 11. Zamówienie towarów odbywa się poprzez dodanie wybranych towarów do koszyka, następnie przejście do procesu składania zamówienia. Należy wprowadzić adres mailowy, dane Klienta wybrać sposób dostawy oraz metodę płatności i zaakceptować regulamin.

 12. Proces zamówienia kończy się wyborem przez Klienta przycisku „Potwierdzam zakup” i wysyłaniem ze strony Experto BHP, na wskazany przez zamawiającego w formularzu adres poczty elektronicznej, wiadomości z potwierdzeniem zamówienia.

 13. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej przez Klienta umowy następuje poprzez wysłanie w wiadomości mailowej potwierdzenia, zawierającego podsumowanie zamówienia oraz dołączenie do przesyłki druku dowodu zakupu. Dodatkowo przekazane treści zabezpieczone są w systemie teleinformatycznym sklepu internetowego Experto BHP i dostępne na każde żądanie Klienta.

 14. Zamówienia można składać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Zamówienia realizowane są przez Experto BHP jedynie w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 15. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Experto BHP danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 z późniejszymi zmianami).

 16. W przypadku braku dostępności zamawianego towaru przekazywana jest informacja odnośnie przewidywanego terminu dostawy (e-mail, telefon).

 17. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia wymagają potwierdzenia w formie pisemnej (drogą elektroniczną).

 18. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zakupione towary oraz koszty dostawy w terminie do 14 dni od dnia dokonania zakupu (z wyłączeniem zamówienia z płatnością przy odbiorze).

 19. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar w jeden z następujących sposobów:

  - przelewem (Santander Bank Polska S.A.. nr. konta: 67 1090 1926 0000 0001 4943 9941 )
  - kurierowi przy odbiorze przesyłki (opcja za pobraniem)
  - osobiście przy odbiorze przesyłki

 20. Przelewy należy realizować na konto: 67 1090 1926 0000 0001 4943 9941 Experto BHP Santander Bank Polska S.A., w tytule przelewu wpisując numer zamówienia (lub inną jednoznacznie identyfikującą zamówienie informację, w przypadku zamówienia innego niż za pośrednictwem stron internetowych Experto BHP)

 21. Dostawa zakupionego towaru jest realizowana za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich lub transportem własnym. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie Experto BHP.

 22. Na czas realizacji składa się czas przygotowania zamówienia i przeciętny czas dostawy.

 23. Przygotowanie zamówienia w większości przypadków to czas 2 – 3 dni roboczych.

 24. Deklarowany czas dostawy, przez Przewoźnika, wynosi 24 – 48 h roboczych od momentu nadania przesyłki.

 25. Odbiorcą przesyłek kurierskich jest osoba ustalona, przy zakupie przez Kupującego i wskazana, na tej podstawie, w dokumencie przewozowym.

 26. Produkty posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
  Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów, a informacje dotyczące adresów znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza uprawnień kupującego wynikających z obowiązujących przepisów.

 27. Experto BHP odpowiada za wady fizyczne i prawne produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym art. 556 oraz art. 5561 – 5563 KC)

 28. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności jakościowych oraz ilościowych wymagają zgłoszenia pisemnego w formie elektronicznej, pod adres: ... lub w formie tradycyjnej. Zgłoszenie powinno zawierać informacje dotyczące zamówienia, numer faktury, wszelkie potrzebne dokumenty uwiarygadniające przedmiot reklamacji oraz ewentualne zdjęcia.

 29. Okres udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację wynosi do 14 dni od daty jej zgłoszenia w dniu roboczym (wraz z wymaganymi dokumentami). Reklamacje, w miarę możliwości, rozwiązywane są w najkrótszym możliwym terminie (bez zbędnej zwłoki).

 30. W przypadku reklamacji polegających na konieczności wymiany lub uzupełnienia części elementów reklamowanego towaru i ewentualnego, okresowego braku tych części w magazynie - Kupujący zostanie poinformowany o wydłużonym okresie jej sprowadzenia w terminie określonym w poprzednim punkcie.

 31. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  - uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

  - uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

  - może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

 32. Klient będący konsument, który złożył zamówienie w sklepie Experto BHP, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  Wzór oświadczenia dostępny poniżej.

 33. Produkt zwracany powinien być w stanie niezmienionym. Za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Konsument ponosi odpowiedzialność.

 34. Zwracany towar musi być dostarczony we własnym zakresie i na własny koszt wraz z dokumentem zakupu, na adres Experto BHP Tymoteusz Szczęsny , ul.Strzelecka, nr 9, 58-560 Jelenia Góra

 35. W przypadku zwrotu towaru zgodnie z Regulaminem i nie uszkodzonego w transporcie, Experto BHP dokona zwrotu należności za towar, oraz najniższy koszt wysyłki określony dla tego produktu, na wskazane konto - jeżeli należność została wcześniej, przez Klienta, zapłacona.

 36. Zastrzegamy, że nie przyjmujemy przesyłek (towaru) odsyłanych nam za pobraniem lub na koszt Experto BHP – o ile nie zostało to wcześniej uzgodnione i potwierdzone przez Experto BHP pisemnie.
WZÓR OŚWIADCZENIA
--------------------------------------------------------------------------------

 ................................................                                                                                                                              ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

Experto BHP
Tymoteusz Szczęsny
ul.Strzelecka, nr 9
58-560 Jelenia GóraOŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆOświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ..... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru  ......................................................................................                   
podpis konsumenta